Catalán            Español Español

 

 

Obres Fontdecaba és una empresa radicada a Vilafant (Girona) especialitzada en rehabilitacions i reformes integrals, amb un compromís clar per la qualitat. Duim a terme rehabilitacions o reformes sobre qualsevol tipus de construcció, ja siguin locals, cases o edificis.
 
Entre els nostres serveis es troben:

 

Construccions de xalets i habitatges unifamiliars Estructures de formigó armat
Aïllaments i insonoritzacions Cobertes transitables de paviment
Tancament de parcel.les, edificis, naus industrials, etc Cobertes de teula
Rehabilitació de façanes Allisat de parets
Paviments interiors i exteriors Enrajolats de banys i cuines
Impermeabilitzacions (tela asfàltica i pintura de cautxú) Manteniment de comunitats
Sorra a pressió Disseny i decoració
Treballs en pedra  

 

Flota de vehiclesEls nostres treballs es caracteritzen per la qualitat d'obra i d'acabat. Després d'una experiència de 50 anys en el sector de la construcció, en Obres Fontdecaba coneixem totes les tècniques, materials i subministradors del mercat, una cosa que ens permet triar en cada moment el més adequat.
 
Per a nosaltres, el concepte integral és tan ampli com es mereix el seu significat. Els projectes que posem en marxa inclouen des de les tasques de paleta fins a la remodelació de la instal.lació elèctrica o de la fontaneria. Per això, comptem amb professionals col.laboradors en què confiem plenament després de molts d'anys de camí en comú.
 
En Obres Fontdecaba disposem de camions i furgonetes pròpies per realitzar els trasllats i el transport del material. Garantim un òptim nivell de qualitat, independentment del lloc on actuem i de la durada de la rehabilitació.
 

Pujar